Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

Az www.amnesiaoutletshop.hu számára fontos vásárlói, ügyfelei személyes adatainak jogszabályoknak megfelelő kezelése, valamint az adatkezelés során a személyes adatok védelme, melyre figyelemmel az alábbi tájékoztatót teszi közzé:

 1. Adatkezelő:

neve: BEKK X2 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 71.

e-mail címe: outlet@amnesia.hu

telefonszáma: +36 30 338 2880

képviseli: Kun Zoltán

 

 1. Adatkezelés céljai, jogalapjai, időtartama:
  1. Vásárlás felhasználói fiókon keresztül:

A weblapon felhasználói regisztrációt követően a lehetőség nyílik Amnesia és más divatáru termékek megvásárlására.

A regisztrációhoz a következő személyes adatokat szükséges megadni:

név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártya adatai

A személyes adatokat azért szükséges megadni, hogy a megrendelt terméket a vásárló részére biztonsággal el tudják juttatni.

Az adatkezelés jogalapja a felek között létrejött szerződés teljesítése.

A felhasználói fiókot, és az abban tárolt személyes adatokat 4 év inaktivitás után az adatkezelő törli.

 1. Hírlevélre való feliratkozás:

A hírlevélre feliratkozó, a feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az Amnesia Outlet marketing célra felhasználja az e-mail címét, ajánlataival közvetlenül megkeresse, ezen elérhetőségen az ügyfélkapcsolatot fenntartsa. Az adatkezelés célja az Amnesia Outlet termékeinek népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja a feliratkozó hozzájárulása.

Az e-mail címet a hírlevélről való leiratkozásig őrzi az adatkezelő, azt követően törli.

 1. Közösségi oldalakra feliratkozók adatai: A közösségi oldalakra feliratkozók, a feliratkozással hozzáférést adnak az elérhetővé tett profiladataikhoz. Az adatkezelés célja; a vállalkozás tevékenységének, híreinek, szolgáltatásainak, akcióinak marketing célú ismertetése.  Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása (GDPR (6. cikk (1) a) pont) Az adatkezelés időtartama a feliratkozástól a leiratkozásig tart.

 

 1. Cookie-k: („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a honlapunk előzetes engedéllyel helyez el a számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. A honlap logónkat helyez el a felhasználó eszközén, amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. A cookie-kkal a felhasználók azonosítsára alkalmatlanok, azokkal adatgyűjtést nem végzünk.
 2. Személyes adatok címzettjei, avagy kiknek továbbíthatók az adatok: Az adatkezelő kizárólag a szerződött adatfeldolgozói részére továbbít adatokat, az adatfeldolgozók szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékben.

Adatfeldolgozók:

 

Adatfeldolgozó neve:
Elérhetősége
feldolgozással érintett adat
feldolgozás célja
KBOSS.hu Kft.
1031 Budapest, Záhony utca 7/C., az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
linken érhető el
név, számlázási cím
számlázz.hu programmal bizonylatkiállítás
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat linken érhető el, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek adatvedelem@gls-hungary.com címen terjeszthetők elő
név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím
megrendelt áru kiszállítás a GLS futárszolgálattal,
ShopRenter.hu Kft
4028 Debrecen, Kassai út 129.
név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím
a weblap üzemeltetője, rendszerkarbantartás érdekében
BERGMANN Könyvelő Iroda Kft.
1138 Budapest, Váci út 186.
név, számlázási cím
könyvelési feladatok teljesítése
D.N.C. Kft.
1131 Budapest, Keszkenő u. 4.
 
név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím
adatkezelő számítógépes rendszerének karbantartó tevékenysége
BIG FISH Payment Services Kft.
1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.
név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye
a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára

 

 

 1. Harmadik országba az adatkezelő adaton nem továbbít. Harmadik országbelinek az Európai Unión kívüli országok minősülnek.
 2. Vásárlók, hírlevélre feliratkozók (továbbiakban: ügyfelek) jogai:
  1. hozzáférés: Az ügyfelek jogosultak tájékoztatást kapni arról, hogy milyen adatait kezelik és az adatkezeléshez milyen jogaik kapcsolódnak.
  2. helyesbítés: Az ügyfelek jogosultak a pontatlanul rögzített adatok helyesbítésére.
  3. törlés: Az ügyfelek jogosultak törlést kérni, amennyiben a hozzájárulásukat visszavonták; ha a kezelés jogellenes; vagy ha a cél, amely miatt kezelték az adataikat már nem áll fenn.
  4. korlátozása a kezelésnek: az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az ügyfelek hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Korlátozni kell a személyes adatok kezelését; a kérelmezett pontosítás idejére vagy a kezelés jogszerűségének megállapításáig. A korlátozás megszűnéséről tájékoztatni kell az ügyfeleket.
  5. tiltakozás a kezeléssel szemben: ha az ügyfél tiltakozik személyes adat felhasználása vagy továbbítása, kezelése ellen, és a adatkezelő sem tudja igazolni a jogszerűséget, akkor a személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők.
  6.  adathordozhatósághoz való jog: az ügyfél jogosult, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
  7. visszavonáshoz való jog: A hozzájárulást az ügyfél bármikor visszavonni, a visszavonás ugyanolyan formában tehető meg, mint a hozzájárulás.
 3. jogok gyakorlása: az ügyfél megkereséseit az adatkezelő fentebb megjelölt elérhetőségein teheti meg, az adatkezelő a megkeresés formája szerint válaszol legkésőbb 30 napon belül.
 4. felügyeleti hatósághoz címzett panasz egyéb jogorvoslat benyújtásának joga: Az ügyfél jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az adatkezelő székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

Budapest, 2020. 06. 30.                              

 

 

                                                                                                              BEKK X2 Kft.

                                                                                                              adatkezelő