Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Amnesia facebook nyereményjáték játékszabályzata

 

 

1.A játék szervezője

 1. A játék szervezője a BEKK X2 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 71.; Cg. 01-09-714347; adószám: 13007889-2-42 képviselő: Bodnár Éva ügyvezető) – a továbbiakban: Játékszervező –.

 

2. A Játék

 1. Jelen játékszabályzat a https://amnesiaoutletshop.hu/ címen elérhető hivatalos AMNESIA PREMIER OUTLET Facebook oldalon meghirdetett nyereményjátékokra vonatkozik – a továbbiakban: Játék –.

 

​3. A Játékban résztvevő személyek

 1. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személy.
   
 2. Korlátozottan cselekvőképes személy a játékban való részvételre csak törvényes képviselője hozzájárulásával, a nyeremény átvételére pedig csak törvényes képviselője útján jogosult.
   
 3. A Játékban nem vehetnék részt a Játékszervező tisztviselői, munkavállalói, a vele tagsági jogviszonyban állók, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.

 

 

4. A Játék időtartama

 1. A Játék időtartama minden alkalommal a Játék meghirdetésének időpontjában, a Játékra történő felhívásban kerül pontosan meghatározásra.

 

5. A Játék feltételei és menete

 1. A Játékban való részvétel feltétele a Játék leírásában található instrukciók pontos követése.
   
 2. A Játék menetének részletes leírását a Játékra való felhívás tartalmazza, amely minden esetben az AMNESIA PREMIER OUTLET hivatalos Facebook oldalán kerül közzétételre.
   
 3. A sorsolásban való részvételhez, a játékosoknak követniük kell a Játékra való felhívásban szereplő részletes leírást, különös tekintettel az abban meghatározott határidőkre.
   
 4. A Játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés a Játékból való azonnali kizárással jár.

 

 

6. Sorsolás és nyeremény

 1. A nyerteseket a Játékszervező véletlenszerű sorsolással választja ki a játékban résztvevő játékosok közül.
 2. Minden meghirdetett Játékot követően a Játékra való felhívásban meghatározott számú nyertes kerül kisorsolásra. Ha a Játékra való felhívás a nyertesek számát nem határozza meg, egy nyertes kerül kisorsolásra. A sorsolás időpontja a Játékra való felhívásban meghatározott időpont. A sorsoláson csak a Játékra való felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő, a játékleírást maradéktalanul követő játékosok vesznek részt.
 3. A nyeremény a Játékra való felhívásban kerül meghatározásra, de a Játékszervező fenntartja magának a jogot a nyeremény tárgyának megváltoztatására. A nyeremény készpénzre nem váltható.
 4. A nyertesek értesítése a Facebook üzenetküldő rendszerén keresztül történik. A kapcsolatfelvételt követően a nyertes és a Játékszervező megegyezhetnek egyéb kapcsolattartási mód használatáról is.
 5. A nyeremény kézbesítése csomagküldő szolgálat igénybevételével történik a szállítási cím nyertessel való egyeztetését követően. A kiszállítás költségét a Játékszervező viseli.
 6. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha a játékra való felhívás, illetve a jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti, vagy ha a Játékszervező 6.4. pont szerinti értesítését követő 5 naptári napon belül nem jelentkezik a nyereményért.
 7. Arra az esetre, ha a nyertes a nyeremény átvételére a 6.6. pont alapján nem lenne jogosult, a Játékszervező fenntartja magának a pótsorsolás és a pótnyertes hirdetésének jogát. A pótsorsolás és a pótnyertes értesítésének szabályai megegyeznek 6.1. - 6.5. pontokban foglaltakkal.

 

7. Adatkezelés

 

 1. A Játékszervező az adatkezelés során a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve a Játékszervező Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el. Az Adatvédelmi Tájékoztató megismerése és elfogadása a játékban való részvétel feltétele.

Az Adatvédelmi Tájékoztató a Játékszervező hivatalos weboldalán, ezen a címen érhető el.  

 

8. A Játékszervező felelőssége

 1. A Játékszervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a játékos érdekkörében a jelen játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés illetve kézbesítés Játékszervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt következik be.
 2. A Játékszervező a nyereménytárgyakra szavatosságot nem vállal, azok esetleges hibáiért a felelősségét kizárja.

 

9. Általános rendelkezések

 1. A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes.
   
 2. A játékosok a Játékban történő részvétellel jelen játékszabályzatot, valamint Adatvédelmi Tájékoztatót feltétel nélkül elfogadják.
 3. Játékszervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen játékszabályzatot bármely időpontban módosítsa.
 4. Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatta.
 5. Játékszervező a Játékból eredő jogviták rendezésére – amennyiben a jogvitára nem a Játékszervező székhelye szerinti bíróság illetékes – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességét köti, amelyet a játékosok a játékban való részvétellel kifejezetten elfogadnak.
 6. Játékszervező jelen játékszabályzatot a https://amnesiaoutletshop.hu/ címen elérhető hivatalos weboldalán teszi közzé.
 7. Jelen nyereményjáték szabályzat 2020. 04. 23. napjától visszavonásig hatályos.

 

Budapest, 2020. 04. 23.           

 

 

                                                                                                                                                           BEKK X2 Kft.

                                                                                                                                                          Játékszervező

 képv.: Bodnár Éva Erzsébet, ügyvezető